Auteur in de klas!

Donderdag kwam Geert Viaene op bezoek in de tweede graad! 

De voordracht begon met een leuk raadseltje met dobbelstenen. Het raadseltje luidde als volgt: 'Een ijsbeer zit nooit alleen en altijd om de wakken heen.'
Het was niet eenvoudig om het raadsel te ontcijferen. Na vele pogingen en enkele tips was het ons dan toch gelukt. 

Vervolgens zongen we de tekst van een gedicht op muziek van Mozart. Dit deden we in canon. Het was niet evident, maar we beleefden enorm veel plezier! 

Ook las Geert Viaene enkele gedichten uit zijn bundels 'Eistijden' en 'Tussentij' voor. 

En als kers op de taart schreven we ons eigen gedicht in de vorm van een stiftgedicht! We kreeg hierbij tips van een echte kenner! De kinderen brachten dan ook met trots hun gedicht voor de auteur.