Info

Onze kleuters

In de voorbije jaren deden wij een extra inspanning opdat het voor onze kleuters aangenaam vertoeven zou zijn op onze school. Onze speelplaats werd helemaal opnieuw ingericht. Van eigentijdse vloerbedekking in verschillende niveaus tot aantrekkelijke speeltoestellen. Over alles werd goed nagedacht. Tevens zijn er speelkoffers die tweewekelijks worden omgewisseld en aangevuld. Naast de speelplaats is er een speelpleintje met ruime zandbak, een speelhuisje, glijbaan, klimtoren, tunnel, wip, evenwichtsparcours en duikelrek. Bewegingsruimte genoeg dus. Na de paasvakantie mogen de kleuters elke week op een namiddag hun fietsje meebrengen om er naar hartelust mee rond te rijden op de vernieuwde speelplaats. Elk jaar wordt didactisch verantwoord en aantrekkelijk speelgoed aangekocht voor binnen en buiten. Via het heen- en weerschriftje, dat de kleuters regelmatig meekrijgen naar huis, blijft u op de hoogte van de nieuwsjes uit de klas: de jarigen, het klasthema, de versjes en liedjes… Met eventuele vragen kunt u steeds terecht bij de kleuterleidster. De kleuters doen mee aan de sportieve actie ‘Haantje de voorste’ en aan de loopwedstrijden ingericht door de gemeentelijke sportdienst. Jong geleerd is immers oud gedaan. Het sinterklaasfeest groeit elk jaar uit tot één van de hoogtepunten voor de kinderen en hun familie. En op het grootouderfeest (tweejaarlijks) brengen oma’s en opa’s een bezoekje aan de kleuterklassen. Kom gerust even kennismaken. Uw kleuter zal zich vlug thuisvoelen op onze school.

Lagere klassen

Onze school beschikt over eigentijdse leerboeken en leermateriaal. Hiermee kunnen de kinderen op eigen tempo en niveau werken. In elke klas staan een aantal computers met internetaansluiting. Via de digitale borden worden lessen verrijkt met filmpjes, illustraties en informatie van het wereldwijde web. We werken samen met de bibliotheek van De Haan zodat we de kinderen een grote voorraad leesboeken kunnen aanbieden: voor elk wat wils. Regelmatig trekken we er op uit voor een leerwandeling naar het bos, het strand, een museum… Sommige klassen maken er zelfs een driedaagse uitstap van: bosklassen, sportklassen en andere openluchtklassen zijn hen niet vreemd. Uiteraard ondernemen we ook jaarlijks een leerrijke schoolreis. Na het 6de leerjaar trekken de leerlingen naar de verschillende middelbare scholen in de omgeving. Vanuit deze scholen krijgen we vaak te horen dat de leerlingen uit de Heideschool een stevige basis meekregen.

Wij vinden sport heel belangrijk op school:

 • Tweewekelijks is er watergewenning en zweminitiatie in 2de en 3de kleuterklas. Vanaf het 1ste leerjaar gaan de kinderen wekelijks zwemmen.

 • Twee maal per week is er kleuterturnen en voor de lagere klassen is er wekelijks les bewegingsopvoeding.

 • Om de concentratie te bevorderen en extra beweging in te lassen neemt onze school deel aan ‘One mile a day’. Elke dag onderbreken de kinderen even de lessen om een kwartiertje te gaan lopen.

 • Ruime, kindvriendelijke speelplaats met voldoende kans tot beweging en een speelpleintje.

 • We beschikken over een korfbalveld en een grasveld waarop tijdens de speeltijd wordt gevoetbald. Op die manier krijgen de kinderen elke dag de kans een half uur extra aan sport te doen.  We hebben ook een leuk klim- en klauterparcours op onze school voor de lagere klassen.

 • Onze school neemt deel aan de actie ‘Haantje de voorste’ en aan de interscholencompetities lopen, netbal en voetbal, ingericht door de sportdienst van De Haan.

 • Jaarlijks wordt er een extra sportdag ingericht voor de hele school.

Wij zijn trots dat we al meermaals genomineerd werden door de sportdienst tot sportiefste school van De Haan.

Ook creatief en muzisch bezig zijn krijgt de nodige aandacht. Dit gebeurt op verschillende manieren:

 • Op muzikaal vlak: met dans, lied, instrumenten…

 • Op beeldend vlak: door het experimenteren met verschillende materialen (verf, klei, houtskool…), bekijken hoe kunstenaars tot hun kunstwerk kwamen, iets zelf in elkaar steken of creëren.

 • Door creatief om te gaan met taal (poëzie, toneel…) of door bewegingsexpressie.

Op geregelde tijdstippen treden de kinderen op voor ouders en familieleden. Dit gebeurt o.a. tijdens het jaarlijkse druk bijgewoonde sinterklaasfeest en het tweejaarlijkse schoolfeest. Op verschillende plaatsen krijgt men het resultaat te zien van dit creatief bezig zijn: in de Heidekronkels (te vinden op deze website), op de prikborden, in de gang… Binnen onze school willen wij een goeie sfeer scheppen waarin onderwijs en opvoeding mogelijk worden. Belangrijke waarden voor ons zijn: eerlijkheid, rechtvaardigheid en respect voor de eigenheid van elk kind. Nog te vermelden waard:

 • Voor- en naschoolse opvang op school en in samenwerking met de gemeentelijke opvangdienst ‘De Mallemolen’ (ook op woensdagnamiddag).

 • Studiemogelijkheid voor kinderen van de lagere school.

 • De kinderen kunnen over de middag op school blijven eten: boterhammen, soep of warme maaltijd.

 • Begeleiding en advies: zorgcoördinator, samenwerking met CLB Oostkust.