Op safari

Tijdens het thema "Op Safari" maakten de kinderen in groepjes een dierentuin. 
Aan deze activiteit koppelden we nadien een taal- en rekenles.