Leren in kleine groepjes

Elke vrijdagochtend krijgen we in onze klasΒ een uurtje ondersteuning van onze zorgjuf.
Een ideaal moment om te werken in kleine groepjes.
De kinderen leren zelfstandig zijn en de juffen kunnen bijsturen waar nodig.Β 

Vrijdag leerden we in groepjes de volgende dingen:
- Rekenen: patronen
- Taal: stempelen van woorden met een k
- Schrijven: De lus van de letter k.
- Vrij spelen in de hoekjes.Β