Op safari


Tijdens het thema "Op Safari" maakten de kinderen in groepjes een dierentuin. 
Aan deze activiteit koppelden we nadien een taal- en rekenles.

 

Voetbalcompetitie


hallo allemaal,

ik heb de  opdracht gekregen iets voor te bereiden om op de heideschool blog te zetten.

Ik ga het hebben over de voetbalcompetitie!

 

Op school wordt er elk jaar een voetbalcompetitie gehouden,

Vogeltelweek voor scholen.


Tijdens de vogeltelweek trokken we met het tweede leerjaar naar buiten. Maakten van onze speelplaats een aantrekkelijke plaats voor vogels. We legden nootjes, hingen vetbollen op,... Alles om de vogels naar onze speelplaats te lokken, want vrijdag deden we de grote vogeltelling. We telden op onze speelplaats de meeste kauwen. De kauw blijkt ook de meest voorkomende vogel op de Vlaamse speelplaatsen te zijn. 

Abonneer op