Alles over het 1ste leerjaar

Op safari


Tijdens het thema "Op Safari" maakten de kinderen in groepjes een dierentuin. 
Aan deze activiteit koppelden we nadien een taal- en rekenles.

 

De meter


Vorige week leerden we in het eerste leerjaar "de meter" aan. 
Tijdens een hoekenwerk stond dan ook 1 hoekje in het teken van meten. 
- Hoeveel meter is de breedte van de klas? 
- Knip een touw van 1 meter lang.
- Bouw een toren met voorwerpen uit de klas van 1 meter hoog. 
- Hoeveel keer moet jij springen om tot aan 3 meter ver te komen?

Spelend leren


De voorbije week leerde het eerste leerjaar werken met het planbord. 
Daar werken de kinderen zelfstandig (of onder begeleiding) aan hun opdrachten. Als ze klaar zijn, kijken ze naar het planbord en zoeken ze welk leerspel ze mogen spelen. Tegen het einde van de week heeft iedereen eens alle leerspellen doorlopen.