Grote dromen beginnen klein!

ICT op school.

Alle klassen van 2de kleuter t.e.m. 6de leerjaar beschikken over één of meerdere computers. In elke klas zijn er computers aangesloten op het schoolnetwerk en dus ook op het internet.

Wij proberen de computer zoveel mogelijk in te schakelen in het lesgebeuren. Kleuterspelletjes, speels inoefenen van de leerstof, opzoekwerk … Aangepast aan het niveau van de kinderen wordt er in elke klas met de computer gewerkt.